Operační sály AKCmed a ochrana olovem při používání C- rameneProjektanti při nových operačních sálů, kde jsou používána C ramena předepisují " pro jistotu" standartně ochranu olovem v síle až 2mm. Proto jsme provedli měření ( FN Ostrava - vestavěnné operační sály AKCmed) za účelem zjištění reálného stavu při používání C-ramene a zjištění případných nutných úprav sálu.

 

 

Pro měření bylo použito C-rameno GE OEC 9900 ELITE - zdroj gama záření.

 

A pro samotné měření gama záření byl použit kalibrovaný dosimetr ROBOTRON.

 

Simulece pacienta byla nejříve provedena kanystrem s 15 cm vody a 1 mm plátem Cu.

 

Byl proměřeny okolní místnosti, přilehlá chodba a prosklení dveří.

Poté byl zvýšen výkon a provedeno další měření.

Výkon byl určen na základě záznamů z používání C-ramene při operačních výkonech ve FN Ostrava.

 

Opět byly proměřeny jak chodby a okolní místnosti

 

tak i jednotlivé konstrukční detaily a okna dveří

 

Měření byla provedena ve dvou různých osách umístění C-ramene v závislosti na možném umístění operačního stolu, rameno bylo vždy při měření natáčeno do více možných poloh, aby byl zjištěny všechny možné (i nemožné) varianty jeho umístění.

 

Závěr byl jednoznačný:

na vnějších chodbách  naměřeno ionizující záření na hranici měřitelnosti.

ve vedlejších místnostech byla úroveň mnohem nižší, než povolují normy (pro obyvatelstvo, ne poučený zdravotnický personál),

pouze přes okna procházely větší dávky záření.

 

 

PROTOKOL O MĚŘENÍ

 

 

Závěr:

Pro dodržení principu optimalizace stínění vyplývají tyto závěry :

(počítáno na směrné hodnoty optimalizace dle vyhlášky č. 307/2002 Sb. v platném právním znění)

 Z výše uvedeného měření vyplývá, že při použití pulzních programů C ramen na operačních sálech lze provádět skiaskopii bez omezení za podmínky dostínění pozorovacích okének.

  Při využití kontinuálního způsobu skiaskopie by se muselo na těchto sálech (č. 15 a 16) dodatečně stínit stěny, pozorovací okénka a dveře (1mm Pb), aby takový provoz probíhal bez omezení. 

 Při využívání kontinuálního režimu skiaskopie za podmínky dostínění pozorovacích okének, by byl provoz C ramen omezen na 10 hodin čistého skiaskopického času za kalendářní rok.

 

 MUDr. Olga Bezděková , FN Ostrava

  

Systém AKCmed plně odstíní záření C-ramene, ale je možno zabudovat dodetečnou ochranu do oken dveří - jednoduché přidání olovnatého skla s ekvivalentem 1 m Pb.

Tato úprava může být provedena i dodatečně během cca 30 min u jedněch dveří.

 

Toto měření ale nejde vztáhnout k jiným systémům než systém AKCmed, protože již při vývoji, výrobě a montáži zohledňujeme výše popsanou problematiku ochrany proti gama záření.