Ocelová konstrukce

Betonová podlaha pro montáž ocelové konstrukce by měla být v souladu s normou ČSN 73 4505 (DIN 18202 , STN 744505).

Zásluhou skladby inovativní konstrukce je možno nezávisle na nerovnosti podkladového betonu zajistit vodorovnou rovinnost nosného profilu, nutnou pro pozdější bezchybnou montáž panelů.

Ocelová konstrukce Ocelová konstrukce

Horizontální ocelová konstrukce

je vyrobena z galvanicky pozinkované oceli. Výška montážní základny pro obkladové panely je 100 mm.
Pro zajištění minimálního bodového zatížení podlahy nejsou použity rektifikační šrouby, ale „J“profil, který leží plochou na podlaze a je do ní ukotven. K tomuto profilu jsou připevněny jak uzavřené ocelové profily vertikální konstrukce, tak i „nosný profil“. Vzniklá mezera mezi nosným profilem a betonovou podlahou je uzavřena „C“ profilem. Tento systém je schopný bez obtíží zvládnout i případné velké nerovnosti nosné betonové podlahy, které jsou vždy nakonec dorovnány samonivelační vyrovnávací stěrkou nutnou pro bezchybné položení antistatické podlahy.

Systém lze také používat ve spojení s anhydridovou litou podlahou.

Ocelová konstrukce

Vertikální ocelová konstrukce

je vyrobena z galvanicky zinkovaných uzavřených ocelových profilů. Tyto jsou ve spodní části upevněny do horizontální konstrukce a v horní části jsou svázány horním nosníkem. Mezi svislými profily jsou vždy šroubovány distanční vzpěry. Jejich rozměr se mění v závislosti na potřebné rozteči svislých profilů.

Vertikální ocelová konstrukce je o 200 mm vyšší než světlá výška místnosti. Vertikální ocelová konstrukce je navíc, po přesně definovaných vzdálenostech, kotvena do stavebního stropu místnosti pomocí vzpěr. Konstrukce těchto vzpěr umožňuje i potřebnou nutnou dilataci celé ocelové konstrukce operačních sálů ve vertikálním směru.

Výztuhy

v místě montáže většiny stěnových prvků a pohonů dveří jsou montovány ke svislé ocelové konstrukci příčné výztuhy z galvanicky pozinkované oceli. Snižují namáhání obkladových panelů a zajišťují bezpečné ukotvení prvků.
Standardní tloušťka materiálu je 2 mm, u výztuh pro pohony dveří 5 mm.

Rohový profil

Rohový profil

je zhotoven z přesného protláčeného hliníkového profilu s barevnou povrchovou úpravou shodnou s barevným odstínem obkladových panelů.
Do tohoto profilu jsou vsunuty ve svislém směru obkladové panely utěsněné expanzním těsněním vloženým dovnitř rohového profilu.