VESTAVĚNÉ OPERAČNÍ SÁLY AKCmed

Vestavěné operační sály AKCmed jsou montované z unikátních (podle projektu), továrně vyráběných dílců. Toto technologické řešení umožňuje nejen zkrátit dobu výstavby operačních sálů, ale především zajistit jejich špičkovou kvalitu.
Operační sály AKCmed svojí maximální variabilitou již při plánování umožňují projektantům, navrhnout sály, které jsou nejen moderní, ale umožňují používat také lékařskou technologii všech světových výrobců nutnou pro práci lékařů a odborného personálu.
Operační sály AKCmed mohou být v budoucnosti velmi snadno adaptovány na nejmodernější lékařské technologie, svojí modulární skladbou minimalizují náklady na případný servis a údržbu.
Při plánování výstavby operačních sálů se můžete vždy spolehnout na naše odborníky, kteří vám pomohou ve všech krocích realizace, od přípravy projektu až po předání hotového díla uživateli.

Výhody vestavěných operačních sálů:

- modularita (možnost kdykoli změnit, vyměnit, dodat vestavné komponenty nebo technologii operačních sálů při minimálních nákladech a během minimálního času)

- skryté a snadno přístupné instalace médií

- důraz na detail a snadnou čistitelnost (veškeré komponenty jsou instalovány s maximální snahou o plné zapuštění vestavného komponentu do obkladového panelu a tím umožnění snadné desinfekce celého systému operačních sálů AKCmed)

- snadná údržba (díky chemické odolnosti barevného povrchu obkladových panelů a všech ostatních komponent vestavných sálů AKCmed vůči desinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví)