Vzduchotechnika

Vzduchotechnika operačního sálu je řešena projektem vzduchotechniky dle příslušných norem (DIN 1946 část 4). Součástí dodávky vestavby operačních sálů jsou pouze koncové prvky vzduchotechniky v souladu s navrženým řešením odborného projektanta vzduchotechniky.

Vzduchotechnika

Laminární pole

Laminární pole

je standardně instalováno uprostřed operačního sálu. Středem laminárního pole zpravidla prochází tubus operačního svítidla.
Laminární pole je standardně instalováno do stávajícího stavebního stropu, resp. při velké výšce do připravené pomocné ocelové konstrukce.

Laminární pole není možné ukotvit do ocelové stropní konstrukce podhledu!

Rozměr laminárního pole je závislý na typu operačního sálu - jeho rozměrech, užívání, resp. příslušných normách a předpisech, ze kterých se v zemi realizace vychází a které musí být dodrženy, nebo na výslovné přání zákazníka.

Laminární pole se skládá z korpusu (těla), které je svařeno z hliníku, dále z HEPA filtrů třídy H13, osvětlení a rámu, ve kterém je osazen laminarizátor. Barevné provedení viditelných částí laminárního pole je shodné s barevným provedením podhledových kazet (RAL 9010).

Pro tento typ laminárního pole je nutné zajistit 100% přiváděného vzduchu do operačního sálu, objemový průtok dle zvoleného typu laminárního pole a počtu požadovaných výměn vzduchu (20 – 35 výměn/hod).

Laminární pole s recirkulací vzduchu

Laminární pole

je alternativou standardně dodávaného laminárního pole bez recirkulace. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady na jeho pořízení, výhodou nižší provozní náklady a rovněž menší požadovaný objem přiváděného vzduchu stejně jako menší požadovaná kapacita vzduchotechnických jednotek. Rozměr laminárního pole závisí na velikosti místnosti, standardně 3x3 m .
Laminární pole s recirkulací je recirkulačními jednotkami (ventilátory), které recirkulují vzduch z operačního sálu zpět přes hepa filtry laminárního pole.
Obecně se dá říci, že toto laminární pole používá cca 15-50% čerstvého a zbytek recirkulovaného vzduchu.

Odtahové vzduchotechnické kanály

Odtahové vzduchotechnické kanály

slouží k odtahu vzduchu z místnosti a jsou zpravidla osazeny v příčce systému vestavěných sálů. Vzduchotechnický kanál je vybaven regulační klapkou pro snadnou regulaci všech odtahových kanálů v místnosti. V odtahových kanálech jsou osazeny vzduchotechnické perforované mřížky s povrchovou úpravou kartáčované nerezové oceli. Spodní mřížka (300 mm nad podlahou) je vybavena kovový filtrem. Horní mřížka (300 mm pod podhledem) je vybavena regulací pro rovnoměrnou regulaci obou vzduchotechnických mřížek. Nerezové mřížky jsou vyjímatelné a tím je umožněna čistitelnost celého kanálu.

Přívodní výusti Přívodní výusti

Přívodní výusti

jsou instalovány v místnostech přípraven pacienta, mytí, sterilizace, apod., respektive v operačních sálech s menším nárokem na kvalitu výměny vzduchu (zákrokové sály).
Přívodní výusti jsou vždy osazeny HEPA filtry, zajišťující třetí stupeň filtrace.

Odtahové výusti

Odtahové výusti

jsou instalovány do podhledu v místnostech, kde jsou používány pro přívod vzduchu přívodní výustě. Počet odtahových výustí je dán velikostí místností a požadavku na počet výměn vzduchu v místnosti. Viditelné části (perforované nebo drallové výusti) jsou barevně shodné s barvou podhledu (RAL 9010).