Stěnový systém

příčky - ocelová konstrukce + oboustranné opláštění obkladovými panely
obklady - ocelová konstrukce + jednostranné opláštění obkladovými panely

Stěnový systém AKCmed používaný při výstavbě operačních sálů je navržen jako systém nenosných příček a obkladů pro interiérové použití. Svojí konstrukcí splňuje všechny požadavky kladené na kvalitu, variabilitu, fyzikální vlastnosti a hygienické požadavky při výstavbě operačních sálů a souvisejících místností.
Modulární stavba stěnového systému je založena na základním rastru 1200 mm.
Stěnový systém AKCmed je možno stavět jak na betonovou podlahu, tak i v budovách používajících jako finální vrstvu pod podlahovou krytinu anhydrit.
Tloušťka stěn příčky je variabilní, kdy na ocelovou konstrukci příslušné tloušťky je montován oboustranně obkladový panel a je dána především požadavky na zabudování a instalaci jak všech rozvodů, tak i vestavných elementů. Je vhodné při návrhu tloušťky stěn přihlédnout k budoucím možným potřebám vyvolanými změnou zdravotnické technologie a umožnit zabudování technologie do příček, které mají již od počátku správnou tloušťku.

Tloušťka příčky Montážní prostor
100 mm62 mm, zásuvky, vypínače, loketní spínače, atd.
150 mm 112 mm, multifunkční panely, negatoskopy, TV- obrazovky, atd.
200 mm 162 mm, odtahové kanály atd.
< 200 mm < 162 mm, vestavěný nábytek, atd.

U obkladu, který se také montuje na podkladovou konstrukci upevněnou k příslušné stěně je minimální vzdálenost od zdiva 100mm - svislý montážní prostor je 81 mm.

Standardní výšky příček

Světlá výška místností Doporučené použití
3000 mm Operační sály
2700 mm Přípravny, mytí, sterilizace, atd.
2400 mm Chodba

Parametry stěnového systému jsou navrženy a certifikovány podle následujících norem a postupů:

Akustický útlum (ČSN EN ISO 140-3, ČSN EN ISO 717-1)

Vážená neprůzvučnost pro příčku tloušťky 200 mm je 48 dB.
Při použití příčky se zvýšeným akustickým útlumem je vážená akustická neprůzvučnost 57 dB.

Požární odolnost (ČSN EN 13501-2)

Pro příčku tloušťky 200 mm, při protipožární skladbě příčky

Mimostředné, vodorovné zatížení (ETAG 003:1998, ISO 7892-1988)

Stěnový systém – (příčka 200 mm), je certifikován na mimostředné a vodorovné zatížení.

Ochrana proti laserovému záření

Pro minimalizaci následků při případné nehodě a pro max. ochranu personálu je na barevnou povrchovou úpravu panelů použita barva zaručující maximální pohlcení dopadajícího a rozptyl odraženého paprsku. Současně se vždy používají elektrické žaluzie ve všech oknech a signalizace u dveří. Po dobu činnosti laseru jsou dveře automaticky blokovány (možnost manuální deblokace).

Ochrana proti rentgenovému záření

Na základě projektu je podle používaného zařízení nebo norem použit ve stěnách a dveřích olověný plech příslušné tloušťky. Všechny okna (i ve dveřích) jsou pak osazeny Pb skly s příslušným ekvivalentem ochrany.