Dotykový kontrolní panelKontrolní panel

Dotykový kontrolní panel je primárně určen pro vestavěné operační sály.
Dotykový kontrolní panel upozorňuje jak změnou barvy příslušného pole , tak signálem personál na operačním sále na nestandardní situace a součastně personál v těchto případech navede pokyny uvedenými na obrazovce panelu tak, aby byly minimalizovány případné škody nebo nebezpečí na OS.
Letmým pohledem na kontrolní panel personál zjistí, zda zobrazované monitorované veličiny ( medicinální plyny, ZIS, UPC apod. ) jsou v normě.

Platí: dokud nic není barevně zvýrazněno - systém je stabilní a bez chyb.
A tak se personál může věnovat pacientovi a ne kontrolnímu panelu.

Kontrolní panel

Funkce

Intuitivní ovládání a zobrazení běžných funkcí potřebných pro chod operačního sálu:
 • hodiny
 • datum
 • stopky
 • zapnutí a změna intenzity osvětlení operačního sálu
 • zapnutí a změna intenzity osvětlení laminárního pole
 • zapnutí a vypnutí hlavního operačního svítidla – volitelná funkce
 • zapnutí a vypnutí podružného operačního svítidla – volitelná funkce
 • podle typu použitého operačního svítidla jsou možné i další přídavné funkce, spojené s operačním svítidlem (viz. www stránky ) – volitelná funkce
 • provoz operačního svítidla na UPS
 • ukazatel teploty na OS
 • ukazatel vlhkosti na OS
 • ukazatele tlaku všech plynných médií a vakua – volitelná funkce
 • ukazatel stavu ZIS
 • zkouška funkcí ZIS
 • ukazatel stavu funkce klimatizační jednotky ( plný a snížený výkon )
 • zobrazení poplachů – chybových hlášení
 • historie poplachů – chybových hlášení
 • zvukové ohlášení poplachu
 • možnost simulace poplachů pro školení personálu
 • možnost napojit do nemocniční PC sítě – vzdálená kontrola stavu
 • možnost diagnostiky ( poruch a stavu ) přes internet
 • modrý kód – volitelná funkce
 • možno přizpůsobit zákaznicky celý systém DKP - přidání dalších funkcí

I nepoučený personál nemůže náhodným dotykem monitoru DKP způsobit škodu, nebo změnit nastavení jakékoli funkce. Systém je navržen jako odolný proti těmto náhodným příhodám.

Potřebujete více informací o funkcích, schématu zapojení, cenách?
Kontaktujte nás pomocí našeho mailu.