Laminární pole AKCmedLaminární pole AKCmed - inovativní výrobek pro dokonalé proudění vzduchu na operačním sále. V sekci DOWNLOAD najdete základní prospekt těchto laminárních polí.

 Laminární pole AKCmed

Existuje mnoho dodavatelů laminárních polí různého provedení. Avšak všechny tyto laminární pole mají mnohé nedostatky dané tím, že se jejich návrhem zabývají především firmy dodávající filtry.

Samozřejmě že splňují hlavní požadavky na filtraci vzduchu a jeho distribuci pomocí laminárního proudění na operačním sále.

Ale nepřihlíží k jiným faktům důležitým pro konstrukční návaznosti podhledu, jednoduchost instalace a hlavně pro snadný servisní

přístup při pravidelné výměně filtrů nebo při výměně trubic osvětlení.

Všechnu tuto problematiku bezezbytku splňuje laminární pole AKCmed.

 

 

Laminární pole jsou dodávána v základní produktové řadě:

 

typ

celkové rozměry           (mm)

aktivní plocha         (mm)

příruby (4pcs) Q pro rychlost vzduchu 0,23m/s
LF AKCmed 3232 3200  x 3200 3390 x 3390- 500 1160 x 180 Q = 8500 m3/hod
LF AKCmed 2424 2400 x 2400 2590 x 2590- 500 850 x 180 Q = 4800 m3/hod
LF AKCmed 1824 1800 x 2400 1990 x 2590- 500 700 x 180 Q = 3600 m3/hod

 

Samozřejmě je možno dodat jakýkoliv rozměr laminárního pole podle požadavku zákazníka včetně atypů,

jako je dělené laminární pole pro hybridní sál , kde je angiolinka zavěšena na nosných profilech pocházejících laminárním polem.

 

Ukázka z hybridního operačního sálu - technologie PHILIPS.

 

 

Hlavní inovativní přínos laminárních polí AKCmed.

 

1. instalace

Je nutno mít na zřeteli, že i když je laminární pole těsně svařeno z hliníku ( jednotlivé kvadranty), tak při požadované velikosti 3,2x3,2 m může být jeho celková hmotnost více než 300 kg.

Proto je možno provést jeho montáž po částech v zavěšeném stavu, nebo když je možno použít dva vysokodozdvižné vozíky na OS, tak je možnost jej smontovat na zemi a zavěsit celé najednou.

Celý postup je podrobně popsán v instalačním manuálu v sekci Ke stažení - PARTNERSKÁ SEKCE

 

2. napojení podhledu

Aby bylo možno bez problému napojit kovový podhled jakéhokoliv dodavatele je spodní profil laminárního plole ze speciálně profilovaného hliníkového profilu. Ten zaručuje svojí masivností absolutní rovinnost laminárního pole v místě napojení podhledu       ( na rozdíl od běžně provedeného ohybu okraje laminárního pole ) a součastně je v jeho vnějším obvodě vytvořena vysoká drážka umožňující zasunutí kovové kazety podhledu a jeho fixaci pomocí pryžového profilu.

 

3. integrované osvětlení

Pro zabezpečení rovnoměrnosti intenzity osvětlení je vždy integrováno do laminárního pole osvětlení pomocí zářivkových svítidel.Jejich intenzitu osvětlění je možno ovládat například z kontrolního MF panelu AKCmed, nebo pomocí jiného ovladače.Osvětlení je již z výrobního závodu namontováno do jednotlivých kvadrantů a toto se pouze pomocí zasunutí konektorů do rozvaděče, kerý je vždy součástí dodávky , vodivě pospojuje. Tak že je třeba pouze přivés vnější napájení a případně řídící signál změny intenzity osvětlení.

 

4. inovativní provedení laminarizátoru

Laminarizátor se upevňuje pomocí integrovaných rychlouzávěrů. Odpadá dlouhé šroubování standartně používaných šroubků a jejich případné ztráta v připadě servisního zásahu.Každá polovina děleného laminarizátoru má instalovány vnitřní speciální pružiny. Jejich funkcí je podržet laminarizátor při jeho montáži ve správné poloze, zabrátit jeho případnému pádu z důvodů nepozornosti a umožnění jeho vyklopení na stranu při servisním zásahu bez nutnosti sundání ma zem ( laminarizátor ). Tím se minimalizuje možnost jeho případého poškození.

 

5. možnost instalace zástěny

V případě potřeby je možno instalovat skleněnou zástěnu pro usměrnění toku vzduchu. Toto provedení se používá především u některých typů stativů.

 

 

6. HEPA filtry s gelovým těsněním

Laminární pole je konstruováno pro použití HEPA filtrů s gelovým těsněním. Jejich vyšší cena je více jak vyvážena absolutní jistotou správného usazení a těsnění po celou dobu životnosti filtru do jeho další výměny. Filtry jsou kryty tahokovem ( aktivní plocha) a tim je minimalizována možnost jejich poškození v případě servisního zásahu.

 

 

V případě jakých koliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.