NovinkyProkládací skříně mezi operačním sálem a sterilní chodbou - nejlepší způsob zásobování operačního sálu sterilním materiálem.

Laminar flow unit AKCmed ( laminar flow ceiling )- innovative product for perfect air flowing in the operating theatre. In the section DOWNLOAD you will find the basic leaflet of such laminar fields.

Laminární pole AKCmed - inovativní výrobek pro dokonalé proudění vzduchu na operačním sále. V sekci DOWNLOAD najdete základní prospekt těchto laminárních polí.

Pro každé pracovní prostředí je nutný správný návrh barevného řešení interieru. Toto platí i pro operační sály.

Nerezová mycí koryta pro zdravotnictví v nejvyšší kvalitě.