AktualityModular OT in India - our regional partner Workspace now have a licence production for India market.

Operation and current Maintenance instructions

Projektanti při nových operačních sálů, kde jsou používána C ramena předepisují " pro jistotu" standartně ochranu olovem v síle až 2mm. Proto jsme provedli měření ( FN Ostrava - vestavěnné operační sály AKCmed) za účelem zjištění reálného stavu při používání C-ramene a zjištění případných nutných úprav sálu.

V sekci KE STAŽENÍ našeho webu naleznete soubor se slovenskými referencemi.

Německá norma DIN 1946/4-2008 řeší požadavky na klimatizaci operačních sálů. Proti dosud používané metody výpočtu výměn vzduchu na OS podle typu používání sálu dává přednost systémové ochraně nejen operačního pole ale i instrumentária a personálu. Pro podrobnější informace si zakupte výše citovanou normu.

V mnoha případech se uživatelé a investoři setkávají s nabídkou výstavby stěn operačních sálů z tzv."kompaktního" materiálu nebo z vysokotlakého laminátu (HPL). Požádali jsme tvůrce ČSN 73 0835 : Požární bezpečnost staveb- Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče o vyjádření. Toto stanovisko naleznete i na jeho www stránkách http://pelcfrantisek.cz

Doporučené desinfekční látky pro velkoplošnou desinfekci.